W skrócie

Kancelaria Adwokacka Łukasza Staszela prowadzi sprawy zarówno Klientów indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz szkół wyższych – na zakres czego składają się zarówno analiza, opiniowanie i tworzenie umów, porozumień, ugód, wewnętrznych aktów prawnych, jak też zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz reprezentowanie w relacjach z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami Klienta.
Adwokat Łukasz Staszel prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, karnoskarbowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria podejmuje się też świadczenia pomocy prawnej na rzecz stowarzyszeń czy fundacji.
 
 
Kancelaria prowadzi sprawy na terytorium całego kraju, najczęściej jest to jednak obszar województwa śląskiego i małopolskiego.