W skrócie

Kancelaria Adwokacka Łukasza Staszela prowadzi sprawy zarówno Klientów indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców – na zakres czego składają się zarówno analiza, opiniowanie i tworzenie umów, porozumień, ugód, wewnętrznych aktów prawnych, jak też zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz reprezentowanie w relacjach z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami Klienta.
Adwokat Łukasz Staszel prowadzi sprawy przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu prawa administracyjnego. Zajmuje się również postępowaniami rejestrowymi dotyczącymi spółek prawa handlowego jak również sporządzaniem dokumentacji spółek prawa handlowego. Kancelaria prowadzi sprawy na terytorium całego kraju, najczęściej jest to jednak obszar województwa śląskiego i małopolskiego.