Specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, prowadzę w głównej mierze sprawy gospodarcze, cywilne oraz z zakresu prawa pracy. Moimi Klientami są spółki prawa handlowego, indywidualni przedsiębiorcy, wspólnicy spółek cywilnych jak też osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Prowadzę również obsługę prawną dla przedsiębiorców zagranicznych oraz spółek prawa polskiego o zagranicznym kapitale. Poszukując najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów, współpracuję z wykwalifikowanymi prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. Jestem również od 10 lat nauczycielem akademickim. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, umów w działalności gospodarczej, prawa publicznego gospodarczego oraz postępowania administracyjnego. Jestem również autorem publikacji naukowych z powyższego zakresu.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przez niemal cały okres studiów współpracowałem z kancelariami adwokackimi, kancelariami radców prawnych oraz kancelarią komorniczą. Już podczas studiów nawiązałem stałą współpracę z niepubliczną szkołą wyższą podejmując pracę w jej dziale prawnym. Następnie rozpocząłem też prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa prawnego.

Aplikację adwokacką zrealizowałem przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Po złożeniu egzaminu adwokackiego wpisany zostałem na listę adwokatów ORA Katowice i rozpocząłem praktykę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. Prowadzona przeze mnie Kancelaria jest uczestnikiem Konsorcjum Kancelarii Sadowski & Staszel, radca prawny dr Tomasz Sadowski, adwokat Łukasz Staszel.

Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w dziale prawnym Uczelni, w tym 5 letni doświadczenie w zakresie koordynowania pracy tego działu. Nadto posiadam kilkuletnie doświadczenie jako prokurent samoistny spółki prawa handlowego.