Specjalizuję się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, prowadzę w głównej mierze sprawy gospodarcze i cywilne. Moimi Klientami są spółki prawa handlowego, indywidualni przedsiębiorcy, wspólnicy spółek cywilnych jak też osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Poszukując najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów, współpracuję z wykwalifikowanymi prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. Jestem również nauczycielem akademickim. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa cywilnego, umów w działalności gospodarczej, prawa publicznego gospodarczego oraz postępowania administracyjnego. Jestem również autorem publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przez niemal cały okres studiów współpracowałem z kancelariami adwokackimi, kancelariami radców prawnych oraz kancelarią komorniczą. Już podczas studiów nawiązałem stałą współpracę z niepubliczną szkołą wyższą podejmując pracę w jej dziale prawnym. Następnie rozpocząłem też prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa prawnego w ramach której wpierałem działalność przedsiębiorców z branż, takich jak:

  • budownictwo,
  • motoryzacja,
  • gastronomia,
  • usługi hotelarskie,
  • i wiele innych.

Aplikację adwokacką zrealizowałem przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Po złożeniu egzaminu adwokackiego wpisany zostałem na listę adwokatów ORA Katowice i rozpocząłem praktykę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej.